O PROJEKCIE

Firma Metbox Kurpas Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu realizuje w latach 2021-2022 projekt pn.
„Specjalistyczna platforma do transportu wózków inwalidzkich na haku holowniczym samochodu”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3:
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus.
Podstawowym celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie na rynek specjalistycznej platformy do
transportu wózków inwalidzkich na haku holowniczym auta. Współpraca z firmą projektową pozwoli na
stworzenie produktu, który – wykorzystując doświadczenie firmy Metbox w zakresie technologii obróbki
metali – w sposób naturalny uzupełni gamę oferowanych przez niego produktów związanych z wykorzystaniem w transporcie haka holowniczego, a unikalna funkcjonalność platformy ułatwi wdrożenie produktu na rynek.
Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego przy współpracy ze specjalistyczną firmą
projektową wpłynie także na rozwój wewnętrznej świadomości zarządzających firmą w zakresie wagi
działań wzorniczych w procesie rozwoju oferty produktowej i zaowocuje implementacją tego podejścia
przy realizacji kolejnych projektów firmy Metbox Kurpas Spółka Jawna.
Wartość projektu to 983.508 PLN, a wkład Funduszy Europejskich to 479.660 PLN.